Laddar Evenemang

Workshop: Hur får vi dem att röra på sig?

När: 2023-03-08 kl. 13:00 - 16:00
Var: Stationshuset konferens lokal Lejonet, Bergslagsgatan 2
Hitta hit

Häng med på en eftermiddag om hur vi upptäcker och inkluderar barn och ungdomar som är långt ifrån rörelse och idrott.

Rörelseovana barn och ungdomar

Många av oss inom skolans och hälso- och sjukvårdens värld jobbar med att få barn och ungdomar att röra på sig. Ofta träffar vi på barn och ungdomar som är rörelseovana, som befinner sig i ett motoriskt utanförskap, som saknar eller har en svag rörelseidentitet. En del med diagnoser som DCD, ADHD, andra utan… Oavsett kan detta leda vidare till uppförsbacken, olusten, rädslan, till alla NEJ, vreden och ytterligare utanförskap… Hur får vi ändring på detta?

Insikter och verktyg

Utbildningen vill ge insikter och verktyg kring vilka barnen är och hur de upptäcks, vilka utmaningar de kämpar med samt när de behöver hänvisas vidare. Vi belyser även hur man som medarbetare kan jobba enskilt och i grupp med dessa barn samt hur rörelseaktiviteter som inkluderar ALLA barn/ungdomar kan designas.

Föreläsare:

  • Staffan Hjalmarsson, lärare i idrott o Hälsa, speciallärare, coach och ergonom.
    – Det är så viktigt att bli sedd och uppskattad. Sambandet mellan att våga, att vilja och att kunna är så centralt i arbetet med att bygga en mer rörelserik vardag för alla våra barn och ungdomar. Jag tror att det händer något i oss när vi förstår att vi är värdefulla.
  • Stina Törner, Leg. Fysioterapeut, MSc, Specialist pediatrik, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus.
    – Att upptäcka barnen i utkanten och inte låta dem trilla emellan stolar eller komma i kläm är viktigt för att nå en jämlik hälsa. Med min föreläsning hoppas jag att vi alla får på oss “rörelseglasögonen” så att vi tidigt hittar barnen som inte rör på sig och ser möjligheter för rörelse och glädje.
  • Anna Orwallius, Emma Henning och Linnea Abenius, Leg. Fysioterapeuter, Centrum för fysisk aktivitet, Västra Götalandsregionen
    – Vi introducerar, modererar och sammanfattar dagen.

 

Föreläsningar blandas med stunder för reflektion och dialog.

Kostnadsfritt! En kostnad på 300 kronor tas dock ut om deltagaren uteblir.

Måltider: Fika ingår!

Workshop: Hur får vi dem att röra på sig?

När: 2023-03-08 kl. 13:00 - 16:00
Var: Stationshuset konferens lokal Lejonet, Bergslagsgatan 2

Arrangör:

Centrum för fysisk aktivitet Göteborg, Västra Götalandsregionen

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.