Laddar Evenemang

Vi gör så här istället! (NPF)

När: 2019-03-12 kl. 09:00 - 16:00
Var: Järneken Östra sjukhuset,
Hitta hit

Sahlgrenska universitetssjukhuset och DART (Kommunikations- och dataresurscenter) erbjuder en kursdag med förslag på strategier, metoder och hjälpmedel som stödjer kommunikation med och för barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Innehåll

  • Varför är kommunikationen så viktig?
  • Varför blir det så många missförstånd och fel?
  • Vad kan jag som vuxen samtalspartner göra för att vardagen ska bli enklare för barn och elever?

Teori varvas med exempel, demonstrationer och egna övningar.

Talare

  • Gunilla Thunberg är logoped och forskare med mångårig erfarenhet av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. De senaste åren har hennes arbete handlat om att förbättra den kommunikativa tillgängligheten i skolan, inom vården men också hemma i familjen. Hon är nu aktuell i ett forskningsprojekt kring digitala verkytg och läs- och skrivinlärning.
  • Ulrika Aspeflo har lång erfarenhet av att stödja kommunikation och lärande för barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Hon skriver även böcker och föreläser inom området. Just nu är Ulrika aktuell på UR med “NPF-podden” tillsammans med psykologen Bo Hejlskov Elvén.
  • Ebba Almsenius jobbar som logoped på en kommunövergripande enhet som utvecklar och stöttar skolornas egna resurser. Hon är aktiv med sitt instagramkonto @kommunikativ_tillganglighet och även aktuell i UR-programmet “Superungar”. Med exempel från sin vardag i mötet med barn, elever och personal berättar och visar hon hur kommunikationsstöd fungerar i praktiken.

Vi gör så här istället! (NPF)

När: 2019-03-12 kl. 09:00 - 16:00
Var: Järneken Östra sjukhuset,

Arrangör:

Sahlgrenska universitetssjukhuset

Arrangör:

DART (Kommunikations- och dataresurscenter)

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.