Laddar Evenemang

Varför är det viktigt att barn får möjlighet att utveckla sin förmåga att berätta och hur gör man?

När: 2023-11-21 kl. 15:00 - 16:30
Var: Pedagogen hus B lokal B1 116, Läroverksgatan 15
Hitta hit
Barn bläddrar i pekbok.

Seminariet handlar om muntligt berättande i förskolan, varför det är viktigt att förskolepersonal berättar och hur de bäst stöttar barns eget berättande och återberättande.

Agneta Pihl berättar om sin avhandling om muntligt berättande i förskola. Hon har studerat hur förskolebarn återberättar berättelser de fått höra. Forskningen har inriktats på hur barn tar lyssnares perspektiv, vad de minns och gör om och hur de hanterar fiktiva karaktärers känslor, intentioner och så vidare.

Seminariet inleds med en kort bakgrund till projektet samt forskning och teorier om muntligt berättande. Fokus kommer sedan att vara på varför förskolepersonal ska berätta och hur de kan stötta barns berättande och återberättande.

Medverkande

Agneta Pihl, lektor, Förskoleförvaltningen Göteborg

Bra att veta

Seminariet är öppet för alla intresserade. Ingen föranmälan krävs.

Läs mer på Göteborgs Universitets hemsida: https://www.gu.se/evenemang/varfor-ar-det-viktigt-att-barn-far-mojlighet-att-utveckla-sin-formaga-att-beratta-och-hur-gor-man

Varför är det viktigt att barn får möjlighet att utveckla sin förmåga att berätta och hur gör man?

När: 2023-11-21 kl. 15:00 - 16:30
Var: Pedagogen hus B lokal B1 116, Läroverksgatan 15

Arrangör:

Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Kollegiet för didaktik och barns lärande

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.