Laddar Evenemang

Vad motiverar och vad blockerar dagens unga människor i deras framtidsval?

När: 2022-05-03 kl. 11:15 - 13:00
Var: TILLT, Packhusplatsen 2
Sista anmälningsdag: 25 april
Hitta hit

Ny metod framtagen av WAVE - Workshop Awareness Values Engagement, ett Erasmus+ projekt mellan Sverige, Italien och Polen.

WAVE vilket är ett 2,5 år långt utbildningsprojekt med parter från Polen, Italien och Sverige. Nu presenterar vi den framtagna e-boken, en handledning baserad på kreativt medskapande av dramapedagoger, ungdomar och studievägledare från de involverade länderna.

Vi välkomnar lärare, studievägledare, skolutveckling, dramapedagoger, Arbetsförmedlingen och andra ungdomsarbetare till ett lunchseminarium där du får möta våra tre gäster: Tilda Christoforidis  Erntsson, en av de 9 unga ambassadörerna i WAVE. Helena Elfman, studie och yrkesvägledare på Lerums gymnasium och Gunnar Gillberg, Filosofie doktor och docent i arbetsvetenskap, som forskat på unga vuxnas föreställningar om arbete och självförverkligande.

Från TILLT möter du Nina Kjällquist, dramapedagog och Maria Mebius-Schröder, projektledare i WAVE.

Vad motiverar och vad blockerar dagens unga människor i deras framtidsval?

När: 2022-05-03 kl. 11:15 - 13:00
Var: TILLT, Packhusplatsen 2
Sista anmälningsdag: 25 april

Arrangör:

TILLT

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.