Laddar Evenemang

Digital föreläsning: Vad innebär translanguaging?

När: 2021-03-18 kl. 17:30 - 19:00
Hitta hit

OMEP arbetar för barn i åldrarna 0-8 år över hela världen med målsättning att ge dem de bästa förutsättningar för en god uppväxt och utbildning. OMEP arbetar för en ökad förståelse för barns rättigheter och livsvillkor. OMEP instiftades 1948 av FN och är en frivilligorganisation (NGO) med rådgivande status till UNESCO, UNICEF och Europarådet. Organisationen består av nationalkommittéer och lokala kretsar i mer än 73 länder. Svenska OMEP är en av dessa.

Under föreläsningen kommer Annika att tala om vad transspråkande innebär i teori och praktik. Hon kommer också att berätta om ett utvecklingsprojekt som genomfördes i Malmö på en förskoleavdelning där inget av barnen hade svenska som modersmål. Utvecklingsprojektet gick ut på att tillsammans med förskolans pedagoger reflektera över avdelningens språkliga praktiker och utveckla ett transspråkande förhållningssätt.

Annika Åkerblom arbetar som lektor och forskare på Göteborgs Universitet och har i sin forskning alltid haft ett stort intresse för språk och språkande, vad språk kan vara och göra. Men också vilken roll språket spelar i kunskapsbildning och barns meningsskapande processer. Annika har intresserat sig för barns språkande i förskola med stor språklig mångfald utifrån transspråkande som teoretisk utgångspunkt.

Anmäl dig via mail till omep.goteborg@gmail.com senast den 12 mars. Vid anmälan ange namn, om du är medlem samt vilken föreläsning du vill delta i. Ange även e-postadress dit länken till föreläsningen ska skickas. Om du anmäler fler personer från en organisation, ange då allas mailadresser (max fem).

Digital föreläsning: Vad innebär translanguaging?

När: 2021-03-18 kl. 17:30 - 19:00

Arrangör:

SVENSKA OMEP:s GÖTEBORGSKRETS

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.