Laddar Evenemang

Mötesplats: Multimodala digitala texter i undervisningen

När: 07/02 kl. 15:30 - 17:30
Var: Konferensen på Center för Skolutveckling, Bohusgatan 13 C
Sista anmälningsdag: 7 februari
Hitta hit

Traditionell text men också ljud och rörlig bild är exempel på modaliteter som idag är vanliga i elevers textproduktion. Forskning visar dock att det råder osäkerhet kring att undervisa om och bedöma multimodala digitala texter. Dagens elever är vana vid att läsa och skriva texter som kombinerar olika uttrycksformer, men många saknar verktyg för att diskutera och analysera dem. Det visar på behovet av undervisning som i högre grad stöttar eleverna i det arbetet.

Sylvana Sofkova Hashemi, forskare vid Göteborgs universitet, undersöker i ett pågående forskningsprojekt just detta. I projektet utvecklar lärare och forskare gemensamt modeller för undervisning om, och bedömning av, multimodala digitala texter. Sylvana kommer att dela med sig av resultaten från projektet och det blir också tillfälle att resonera kring multimodal textproduktion i undervisningen och pröva några modeller för bedömning.

Sylvana Sofkova Hashemi är docent i ämnesdidaktik vid Göteborgs universitet och gästprofessor vid Högskolan Halmstad. Forskningsprojektet är ett treårigt projekt finansierat av Skolforskningsinstitutet.

Målgrupp

Lärare i alla ämnen i årskurs 4-9

Anmälan i Utbildningsportalen

Anmälan för medarbetare i Göteborgs stad

Anmälan för medarbetare i fristående verksamheter eller andra kommuner (Är det första gången du anmäler dig via Göteborgs Stads utbildningsportal? Klicka på registrera och följ instruktionerna för att skapa ett konto.)

 

Kontakt

Helen Henriksson, utvecklingsledare

Lisa Molin, lektor

Mötesplats: Multimodala digitala texter i undervisningen

När: 07/02 kl. 15:30 - 17:30
Var: Konferensen på Center för Skolutveckling, Bohusgatan 13 C
Sista anmälningsdag: 7 februari

Arrangör:

Center för skolutveckling

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.