Laddar Evenemang

Uppmärksamhet för bedömning – att följa varje barns lärprocesser för en likvärdig utbildning i förskolan

När: 2023-10-17 kl. 15:00 - 16:30
Var: Digitalt via Zoom,
Hitta hit
Några barn sitter på golvet och bygger med kaplastavar.

Mot bakgrund av kravet på en likvärdig utbildning behandlar seminariet spänningsfältet mellan förskollärares uppdrag att dels undervisa och stötta barns lärande, dels bedöma deras lärprocesser.

I den svenska förskolan idag möts många barn med skilda erfarenheter som alla ska få möjlighet att utvecklas och lära utifrån sina förutsättningar. Enligt skollagen ska förskolans utbildning vara likvärdig och alla barn ska få möjlighet att lära så långt det är möjligt utifrån sin potential.

Samtidigt har det i tidigare forskning framkommit att förskollärare känner en osäkerhet och ambivalens inför bedömning. Med den här presentation vill föreläsaren bidra med kunskap om spänningsfältet mellan förskollärares uppdrag att undervisa och stötta barns lärande å ena sidan och uppdraget att bedöma barns lärprocesser å andra sidan, i relation till en likvärdig utbildning.

Medverkande

Monica Ehrström, lärare och doktorand Mälardalens universitet

Bra att veta

Seminariet är öppet för alla intresserade. Ingen föranmälan krävs.

Länk till GUs information och Zoom-länk 

https://www.gu.se/evenemang/uppmarksamhet-for-bedomning-att-folja-varje-barns-larprocesser-for-en-likvardig-utbildning-i-forskolan

Uppmärksamhet för bedömning – att följa varje barns lärprocesser för en likvärdig utbildning i förskolan

När: 2023-10-17 kl. 15:00 - 16:30
Var: Digitalt via Zoom,

Arrangör:

Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Kollegiet för didaktik och barns lärande

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.