Laddar Evenemang

Tal och tals användning i förskoleklass

När: 01/02 kl. 14:00 - 16:00
Var: Burgårdens konferenscenter, Skånegatan 20
Sista anmälningsdag: 31 januari
Hitta hit
En kulram i närbild, i bakgrunden står ett barn.

Välkommen på föreläsning om matematikundervisning i förskoleklass!

Förskoleklassen ska vara en bro mellan förskolan och skolans matematikundervisning där varje elev ges möjlighet att utveckla sin taluppfattning och grundläggande räknefärdigheter. Samtidigt vet vi att eleverna har med sig väldigt olika erfarenheter och kunskaper in i förskoleklassen. Förutsättningarna för att undervisa och lära är därför olika, men möjligheterna desto större!

Om föreläsningen

I denna inspirationsföreläsning gör vi en djupdykning i vad det innebär att förstå och använda tal och räknande och visar med konkreta exempel hur undervisning kan göras så att varje elev får de bästa förutsättningarna att utveckla sina kunskaper och färdigheter.

Föreläsare är Camilla Björklund och Jessica Elofsson, forskare vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande (IPKL), Göteborgs Universitet.

Målgrupp

Förskollärare/lärare i förskoleklass

Fortsatt arbete

Förskoleklassnätverket i respektive utbildningsområde kommer i samverkan med stadens matematikutvecklare att under mars-april erbjuda fördjupande samtal, workshops eller liknande för att ta tillvara föreläsningens innehåll. Syftet är att utgöra ett stöd för förskoleklasslärare att praktiskt omsätta föreläsningens innehåll i undervisningen.

Anmälan

Anställda i Göteborgs stad anmäler sig via Utbildningsportalen på följande länk: https://goteborg.luvit.se/LuvitPortal/activities/ActivityDetails.aspx?inapp=1&id=2563

I mån av plats kommer även deltagare från andra kommuner och fristående verksamhet att vara välkomna. En anmälningslänk för externa deltagare kommer då att publiceras på denna sida, senast 25 januari.

Läs mer

Läs mer om forskningsprojektet SATSA: https://www.gu.se/forskning/satsa

Kontakt

Har du frågor, kontakta:

Annika Andréasson, grundskoleförvaltningen eller

Annette Mitiche, Center för skolutveckling

Tal och tals användning i förskoleklass

När: 01/02 kl. 14:00 - 16:00
Var: Burgårdens konferenscenter, Skånegatan 20
Sista anmälningsdag: 31 januari

Arrangör:

Center för skolutveckling i samverkan med Grundskoleförvaltningen Göteborgs stad

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.