Laddar Evenemang

Systematiskt kvalitetsarbete i fritidshem

När: 2017-04-21 kl. 08:30 - 11:00
Var: Konferensen på Center för Skolutveckling, Bohusgatan 13 C
Pris:

Inom Göteborg

0kr

Övriga kommuner

300kr

Hitta hit

Föreläsningen syftar till att presentera hur ett systematiskt kvalitetsarbete kan skapas och utvecklas på fritidshemmet utifrån forskning och styrdokumenten. Vi fördjupar oss i alla olika delar som ingår i ett systematiskt kvalitetsarbete, kopplat till fritidshemmets uppdrag.

Föreläsningen kommer att ge:
– fördjupning om hur ett systematiskt kvalitetsarbete kan skapas på Fritidshemmet
– verktyg för hur ett systematiskt kvalitetsarbete skapas på vetenskaplig grund
– möjlighet till diskussioner kopplade till varje enskild del av det systematiska kvalitetsarbetet

Målet är att ni efteråt kommer att ha verktyg att ta med till verksamheten hur ni tillsammans kan skapa ett systematiskt kvalitetsarbete som verkligen genererar kvalitet till verksamheten.

Föreläsare är Jonas Pettersson, fritidshemsutvecklare i det centrala nätverket.

Systematiskt kvalitetsarbete i fritidshem

När: 2017-04-21 kl. 08:30 - 11:00
Var: Konferensen på Center för Skolutveckling, Bohusgatan 13 C

Arrangör:

Bente Tuff

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.