Laddar Evenemang

Systematisk kartläggning och analys för att utveckla förskolans verksamhet

När: 2022-01-27 kl. 08:00 - 17:00
Var: Goteborgs universitet eller digitalt, Västra Hamngatan 25
Sal/Rum: KH-salen
Sista anmälningsdag: 21 december
Pris:

Inom Göteborg

0kr

Övriga kommuner

300kr

Hitta hit
Bild på en byggnad

Välkommen till nätverkskonferens för förskolenätverket Utvecklingspedagogik, förskoleforskning och praktikutveckling. Årets tema är Systematisk kartläggning och analys för att utveckla förskolans verksamhet. Konferensen är kostnadsfri för nätverkets medlemmar och du väljer själv om du vill delta online eller på plats på Pedagogen.

En av förskolans stora utmaningar är hur man ska kunna arbeta målorienterat genom att kartlägga och analysera olika fenomen som man vill utveckla i förskolans praktik. Relationen mellan barns lärande och undervisningen i förskolan utgör kärnan i det pedagogiska uppdragets kvalitet som gör det möjligt att både ta vara på barns erfarenheter och intressen och utmana dem att utvidga sina vyer och förståelse för sin omvärld. Vi kommer här utifrån olika innehåll i förskolans didaktik ge ett antal exempel både från forskning och från praktiken.

Program

9.00 – 9.30 Introduktion: Vad innebär systematiskt kvalitetsarbete?

Ingrid Pramling Samuelsson

En av de mest diskuterade frågorna inom förskola idag är systematiskt kvalitetsarbete, men det är ingalunda självklart vad som menas med detta, och på vilken nivå ska kvalitetsarbetet ske? Är det för att barn ska lära sig och utvecklas bättre eller är det för att man ska rapportera till huvudman? Frågorna är många?

9.30 – 10.00 Att se sig själv på video: Få syn på och utveckla kvalitet i förskolans arbete

Cecilia Wallerstedt

I vår forskargrupp har vi i flera projekt använt oss av videodokumentation som metod och analyserat filmer tillsammans med lärare. En deltagare beskriver sin erfarenhet av detta såhär: Väldigt nyttigt att få se sig själv och andra pedagoger på film. Att se hur vi interagerar med barnen blir så tydligt. Det är ett nyttigt redskap för oss för att synliggöra vår praktik.” I denna presentation ges exempel på hur filmer kan analyseras med avseende på interaktion mellan barn och mellan barn och lärare, samt hur analysen kan användas för att stärka kvaliteten i förskolans arbete.

10.00 -10.30 Paus. Kaffe för campusdeltagare

10.30 -11.00 ‘Barns perspektiv’ som utgångspunkt i systematiskt kvalitetsarbete: exempel från ULF-projektet Undersökande Läs Aktiviteter om Naturvetenskap (ULAN)

Jonna Larsson, Agneta Phil, Anna Backman & Pia Williams

I ULAN samverkar förskollärare, lärare och forskare och prövar en modell för undervisning om undersökande läsaktiviteter med syfte att fördjupa barns meningsskapande om naturvetenskapliga innehåll. I läsaktiviteterna är barns perspektiv, barns uttryckta sätt att förstå och uppfatta bilderböckernas kemiska och fysikaliska fenomen grunden för undervisningen. Barns perspektiv utgör också utgångspunkt för kvalitetssäkring av undervisningen som genomförs i de undersökande läsaktiviteterna.

11.00 – 11.30 Utbildning för hållbarhet stärker förskolans kvalitet

Ingrid Engdahl

En medveten satsning på förskolans arbete för hållbarhet går hand i hand med utbildningens och undervisningens kvalitet. Detta påstående exemplifieras med hjälp av forskning och praktiska exempel från förskolor i Sverige och även internationellt.

11.30-12.00 Att utveckla målorienterad undervisning med barnens perspektiv i centrum

Camilla Björklund

I DUTTA-projektet utvecklades och prövades undervisning i den mest grundläggande matematiken med 1-3-åringar i nära samarbete mellan förskollärare och forskare. Med utgångspunkt i barnens intressen för lekar och aktiviteter, men också i kommunikationen som uppstod kring ett lärandeinnehåll fann vi nycklar till lärande där barnens perspektiv var en ledstjärna.

12.00 – 13.00 Lunch på egen försorg

13.00-14.30 Workshops – med exempel från praktiken

1) Lekresponsiv undervisning – Fantasi och Fakta flätas samman i Förskoleklassen

Camilla Dahl, Camilla Wahlberg, Malin Neander, Maria Magnusson

Inom ramen av ULF (Utveckling, Lärande och Forskning) samarbetar lärare, rektor och forskare tillsammans för att pröva LRU i förskoleklassen. LRU kan te sig annorlunda i förskoleklassens praktik jämfört med i förskolan eftersom förutsättningar och villkor skiljer sig åt mellan dessa utbildningar.  Presentationen utgår från 1) Det här ville vi förändra, 2) Det här gjorde vi, 3) Det här tänkte tyckte vi var svårt, 4) Det här prövade vi, 5) Det här har vi lärt oss.

2) ‘Barns perspektiv’ som utgångspunkt i systematiskt kvalitetsarbete

Jonna Larsson, Agneta Pihl, Anna Backman & Pia Williams

Uppföljning och diskussion från förmiddagens presentation.

3)  Digitala verktyg för lärande

Lisa Miks och Lisa Czolowski, handledare på förskolor i Borås Stad.

Hur kan film som verktyg bidra till ett kollegialt lärande och barns lärande? Vad blir viktigt att tänka på när film är utgångspunkt i samtalen med barn och pedagoger? Möjligheter och utmaningar? Hur kan digitala verktyg bidra till barns berättande och hur tar pedagoger tillvara på barns berättande och utvecklar undervisningen.

14.30-15.00 Paus. Kaffe/frukt för campusdeltagare

15.00-16.00 Gemensam och framåtsyftande diskussion

Cecilia Wallerstedt & Niklas Pramling

Bra att veta

Konferensen är kostnadsfri för nätverkets medlemmar, men bindande anmälan gäller.

Övriga deltagare: kostnad 300kr.

Kaffe och fika ingår på campus. Lunch ombesörjs av varje deltagare

Systematisk kartläggning och analys för att utveckla förskolans verksamhet

När: 2022-01-27 kl. 08:00 - 17:00
Var: Goteborgs universitet eller digitalt, Västra Hamngatan 25
Sal/Rum: KH-salen
Sista anmälningsdag: 21 december

Arrangör:

Institutionen för pedagogik

Arrangör:

Kommunikation och lärande

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.