Laddar Evenemang

Språkstörning och/eller dyslexi, ny i svenska: Kartläggning och insatser

När: 2021-05-05 kl. 13:00 - 16:00
Var: Online via Zoom,
Hitta hit

Webbkonferens 5 maj 2021 kl 13-16.10 januari 2021 .

Målgrupp

Pedagoger i förskola och skola.

Kostnad

Deltagaravgift: 500 kr för medlemmar i Svenska Dyslexiföreningen, övriga 750 kr Heltidsstuderande vid universitet/högskola 250 kr.

Anmälan

Sista anmälningsdag: 2 maj. Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas.

Kontakt

Om du har frågor om evenemanget kan du kontakta info@dyslexiforeningen.se

Program

13.00 – 13.10 Inledning Christina Hellman, Svenska Dyslexiföreningen
13.10 – 14.10 Utan gemensamt språk. Observationer och kartläggning av inlärningshinder Astrid Frylmark, leg logoped
14.10 – 14.30 Frågor
14.30 – 14.40 Paus
14.40 – 15.40 Att möta barn och elever med språkstörning. Annelie Westlund, rådgivare och spercialpedagog, SPSM samt Marika Habbe, specialistlogoped och doktorand, SPSM
15.40 – 16.00 Frågor
16.00 – 16.10 Avslutning Svenska Dyslexiföreningen

Presentation av föreläsarna

Språkstörning och/eller dyslexi, ny i svenska språket: kartläggning och insatser kartläggning och insatser

Christina Hellman är ordförande i Svenska Dyslexiföreningen och tidigare universitetslektor vid Stockholms universitet. Christina ingick i SBU:s (Statens beredning för medicinsk utvärdering; numera Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) referensgrupp som publicerat rapporten: Dyslexi hos barn och ungdomar, tester och insatser.

Astrid Frylmark är logoped med lång erfarenhet av språk-, läs- och skrivutredningar. Hon har också ett förlag där egna och andras material publiceras (ordaf.se) och en föräldrasida om språkutveckling (spraklek.se). Hennes företag anlitas för fortbildning, kvalitetsutveckling och utvärdering av verksamheter. Astrid var tidigare ledamot i bland annat Svenska Dyslexiföreningens styrelse och i en internationell yrkesförening för logopeder. År 2016 fick Astrid ta emot Svenska Logopedpriset och år 2018 SCIRAs hedersdiplom. Annelie Westlund är specialpedagog och har en fördjupad kompetens inom området språkstörning och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Genom åren har Annelie arbetat med rådgivning, specialpedagogiska utredningar och fortbildning för skolpersonal.

Annelie Westlund är projektledare för ett större projekt inom SPSM som syftar till att öka kunskapen om språkstörning och dess konsekvenser för lärandet hos förskolor, skolor och skolhuvudmän. Marika Habbe är specialistlogoped med inriktning på språk-, läs- och skrivsvårigheter i skolåldern. Marika Habbe har arbetat som logoped inom barnhabilitering, BUP, förskola och skola med olika slags insatser, samt utredning och stöd till barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar. För närvarande arbetar Marika halvtid på det Nationella resursteamet tal och språk inom SPSM och halvtid med en forskningsstudie om lästräning för elever med språkstörning och dyslexi.

Språkstörning och/eller dyslexi, ny i svenska: Kartläggning och insatser

När: 2021-05-05 kl. 13:00 - 16:00
Var: Online via Zoom,

Arrangör:

INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK OCH SPECIALPEDAGOGIK, IPS

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.