Laddar Evenemang

Sex, relationer och film – ett webbinarium för nutidens pedagoger

När: 2021-04-13 kl. 13:00 - 14:30
Var: Online via Zoom,
Hitta hit

Sex på schemat! Sex och relationer är inte bara centralt för våra liv utan får också allt större plats i samhällsdebatten. I år inför landets lärarutbildningar examensmål kring ämnet sex, relationer och samtycke. Dessutom förstärks ämnet också i skolans läroplaner. Men hur tar man sig an ett sådant mångfacetterat ämnesområde? Genom film och rörlig bild förstås!

Film speglar vår omvärld och ger perspektiv på oss själva och andra. Med hjälp av filmens pedagogiska och konstnärliga potential kan vi närma oss frågor som kan tyckas både enkla och komplexa.

I samarbete med RFSU och UR bjuder Filminstitutet in pedagoger och andra intresserade till ett inspirerande webbinarium som rymmer såväl diskussion som konkreta verktyg och vägledning. I samtalet medverkar en rad experter, från sexualupplysare till filmkonstnärer.

Hjärtligt välkommen!

Medverkande:

  • Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning
  • Hans Linde, förbundsordförande, RFSU
  • Ninja Thyberg, regissör
  • Pelle Ullholm, sexualupplysare, RFSU
  • Christina Friborg, projektutvecklare, UR
  • Anna Ekström, utbildningsminister

Samtalsledare:

  • Anna Håkansson, Svenska Filminstitutet
  • Per Eriksson, Sveriges Förenade Filmstudios

Moderator:

  • Fatima Khayari, Svenska Filminstitutet

Sex, relationer och film – ett webbinarium för nutidens pedagoger

När: 2021-04-13 kl. 13:00 - 14:30
Var: Online via Zoom,

Arrangör:

Svenska Filminstitutet

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.