Laddar Evenemang

Rättighetsbaserad förskola: Barnet som rättighetsbärare

När: 2020-03-31 kl. 15:00 - 16:30
Var: Pedagogen Hus B Lokal BE 015, Västra hamngatan 25, hus B
Hitta hit

Karolina Åkesson och Mia Östlund, Eslövs kommun

Karolina och Mia berättar om sin resa från en liten kommunal förskola till ett helt förskoleområde som satsar på att göra barnen till rättighetsbärare: “Det är viktigt för oss att barnen är medvetna om vad som står i barnkonventionen. Att varje barn skall förstå sina rättigheter och vad det står för.” De berättar även om de effekter de har upptäckt att deras barnrättsarbete har haft i sina verksamheter:

  • Medvetna pedagoger som håller fanan högt i vårt arbete med barnkonventionen
  • Rättighetsbaserad förskola – vårt arbetssätt för att implementera barnkonventionen i den dagliga utbildningen
  • Arbetar medvetet med olika artiklar utifrån barnens intressen och kunskapsbank
  • Stort fokus på vårt värdegrundsarbete
  • Rättighetsbaserad förskola finns med som ett fokusområde i vårt kvalitetssäkringssystem
  • Större delen av de äldre barnen vet vad som står i delar av barnkonventionen
  • Involverar hela familjen i detta viktiga arbete genom barnens projektarbete på förskolan
  • Stolta pedagoger som verkar för barns rättigheter
  • Ett förhållningssätt som genomsyrar alla våra verksamheter
  • Dokumentationer på vårt arbetssätt/förhållningssätt

 

Föreläsningen är gratis och öppen för allmänheten, ingen föranmälan krävs. Välkomna!

Hemsida: http://ipkl.gu.se/forskning/kollegier/didaktik-och-barns-larande

Kontakt: malin.nilsen@gu.se

Rättighetsbaserad förskola: Barnet som rättighetsbärare

När: 2020-03-31 kl. 15:00 - 16:30
Var: Pedagogen Hus B Lokal BE 015, Västra hamngatan 25, hus B

Arrangör:

Kollegiet för didaktik och barns lärande

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.