Laddar Evenemang

Projektinriktat arbete i förskoleklass – Vägar till ett meningsfullt lärande

När: 2017-04-20 kl. 14:30 - 16:00
Var: Hotell Kusten, Kustgatan 10
Pris:

Inom Göteborg

0kr

Övriga kommuner

300kr

Hitta hit

Klara Wikenmo

Hur kan barnen få reellt inflytande över verksamheten? Hur kan vi skapa sammanhang för lärande som blir meningsfulla för dem?

Med utgångspunkt i ett projekt som Klara Wikenmo genomfört i sin förskoleklass på Hagenskolan, kommer hon att berätta till exempel om hur matematik och skriftspråkande, estetiska lärprocesser samt barns inflytande och delaktighet kan utvecklas i meningsfulla sammanhang genom ett ämnesövergripande arbetssätt.

 

Lokal: Viken

Projektinriktat arbete i förskoleklass – Vägar till ett meningsfullt lärande

När: 2017-04-20 kl. 14:30 - 16:00
Var: Hotell Kusten, Kustgatan 10

Arrangör:

Annika Andreasson

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.