Laddar Evenemang

Pedagogiskt café: Att arbeta med digital läsning

När: 28/02 kl. 15:00 - 17:00
Var: Gamlestads Torg 7,
Hitta hit
Illustration av en kaffekopp, en ipad och en öppen bok

Vårens andra pedagogiska café har fokus på att arbeta med digital läsning i klassrummet. Idag används en rad olika digitala läromedel och resurser idag i undervisningen som eleverna förväntas använda och förstå - men hur kan jag som lärare skapa bra förutsättningar för mina elever? Och vad säger senaste forskning inom området att läsa på skärm?

Inbjuden gäst är Lisa Molin som är fil.dr och lektor i literacy och skolans digitalisering vid Center för skolutveckling. Lisa Molin presenterar sin forskning om digitalt textarbete i klassrummet:

En god läsare behöver idag kunna hantera en mängd olika texttyper, uttryckssätt och teknologier. En analog läsförmåga är viktig i digitala miljöer, men att läsa digitalt kräver delvis också helt andra förmågor. Aspekter av digital läsning behöver därför vävas in på ett lika genomtänkt och explicit sätt som vid annan läsundervisning. Föreläsningen kommer att ge en översiktlig bild av aktuell forskning kring digital läsning. Den kommer också att lyfta en mindre studie gjord vid två högstadieskolor i Göteborg för att fokusera på hur digital läsundervisning kan se ut.

Efter föreläsningen diskuterar vi olika behov och arbetssätt för att stötta eleverna i sitt digitala lärande och läsande.

Vem kan delta?

Intresserad personal i Göteborgs Stads grundskoleförvaltning. Tillhör du annan huvudman eller är VFU-student, kontakta digital@grundskola.goteborg.se för vidare information.

Inga förkunskaper krävs.

Vad är pedagogiskt café?

Enheten Digitalt lärande bjuder under våren in till pedagogiska träffar för dig som arbetar i grundskoleförvaltningen. Vår förhoppning är att skapa en mötesplats för samtal, erfarenhetsutbyte och praktisk metodik och genom detta skapa förutsättningar för att inspirera, väcka nyfikenhet och lära nytt. Varje träff har ett fokusområde i vilket vi fördjupar oss med hjälp av en föreläsare med efterföljande workshop och diskussion. De pedagogiska caféerna är i förvaltningens lokaler vid Gamlestads Torg och självklart bjuder vi på gofika!

Pedagogiskt café: Att arbeta med digital läsning

När: 28/02 kl. 15:00 - 17:00
Var: Gamlestads Torg 7,

Arrangör:

Grundskoleförvaltningen

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.