Laddar Evenemang

Pedagogers erfarenheter av att använda Polyglutt i förskolan

När: 2022-04-19 kl. 15:00 - 16:30
Var: Digitalt via länk,
Hitta hit

I Göteborg stads förskolor finns idag ett stort antal språk representerade bland såväl barn som personal. Enligt skrivningen i förskolans läroplan ska dock alla barn ges möjlighet att utveckla såväl det svenska språket som sitt modersmål om det är annat än svenska.

Ett sätt att stödja barns flerspråkighet som numer rönt stor uppmärksamhet är att använda digital teknologi i form av boktjänster med uppläsningsalternativ på många olika språk. Detta är bakgrunden till att förskoleförvaltningen i Göteborgs stad beslutade att köpa in den digitala boktjänsten Polyglutt till stadens alla förskolor.

Vid detta tillfälle kommer Malin Nilsen, Göteborgs universitet, att presenteraresultatet från en forskningsstudie om användningen av Polyglutt i Göteborgs stads förskolor som genomfördes 2020–2021. Föreläsningen kommer även att innehålla medrekommendationer om användning av digitala boktjänster i förskolans miljö.

Länk till föreläsning:  https://gu-se.zoom.us/j/4547494773

 

Pedagogers erfarenheter av att använda Polyglutt i förskolan

När: 2022-04-19 kl. 15:00 - 16:30
Var: Digitalt via länk,

Arrangör:

Göteborgs universitet

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.