Laddar Evenemang

Ny som skolbiblioteksansvarig? Vad innebär uppdraget?

När: 2017-10-12 kl. 13:00 - 16:00
Var: Meddelas senare,
Hitta hit

Detta är en grundkurs för dig som fått det viktiga uppdraget att utveckla skolans bibliotek!

TVÅ TORSDAGAR i höst är inbokade (Lokal meddelas senare)
Datum: 12 okt och 9 nov 2017 kl 13.00-16.00 – med en paus med enkel fika

Här kommer några punkter som vi kommer att beröra:Skolbibliotek i våra styrdokument
Vad säger lagen? Vilka styrdokument gäller?
Definition: “Skolbibliotek”
Rektorns roll
Arbetsuppgifter: Från inköp till utlån
Behöver jag börja med att gallra? Varför ska man gallra?
Är biblioteket digitaliserat?
Ett inkluderande skolbibliotek (nerladdning, länkar o appar)
Läsfrämjande via skolbiblioteket
Skolbiblioteket och digitaliseringen
Informationssökning – Sökkritik
Källkritik
Hur skriver man en handlingsplan? Varför?
Hur marknadsför man skolbiblioteket och dess kompetens?

Plats meddelas senare. Vi kommer att vara i ett av deltagarnas skolbibliotek. Kanske ditt?

Ny som skolbiblioteksansvarig? Vad innebär uppdraget?

När: 2017-10-12 kl. 13:00 - 16:00
Var: Meddelas senare,

Arrangör:

Skolbibliotekscentralen

Skolbibliotekscentralen är en pedagogisk resurs för personal och elever i grundskolan och gymnasieskolan. Vår huvuduppgift är att på olika sätt stödja, hjälpa och utveckla skolbiblioteken.

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.