Laddar Evenemang

Normer och hbtq

När: 2018-12-04 kl. 13:00 - 16:00
Var: Pater Noster, Gårdavägen 2
Hitta hit

Varmt välkommen till en grundläggande utbildning i normmedvetenhet och hbtq.

I alla sammanhang där människor möts och samspelar utvecklas normer, det vill säga idéer, föreställningar och oskrivna regler som formar oss, våra relationer till varandra och samhället. Normerna kan vara uttalade och befästa genom officiellt överenskomna lagar och regler, eller så kan de vara outtalade och mer eller mindre omedvetna.

Utbildningen ger en introduktion till normer och hur de påverkar samhället på olika nivåer. Dagen fortsätter med en förklaring och genomgång av hbtq-begreppen och lyfter fram delar av stadens arbete med att stärka hbtq-personers rättigheter.

Under en halvdag kommer vi att diskutera och fördjupa oss i begrepp som trans och cis, normmedvetenhet, heteronormativitet och intersektionalitet. Utgångspunkten för utbildningen är de mänskliga rättigheterna och diskrimineringslagen utifrån ett intersektionellt perspektiv samt hur man applicerar det i sin professionella roll.

Kursledare är Hanna Byström, sexolog och utvecklingsledare SRHR, Social resursförvaltning.

Normer och hbtq

När: 2018-12-04 kl. 13:00 - 16:00
Var: Pater Noster, Gårdavägen 2

Arrangör:

Social resursförvaltning

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.