Laddar Evenemang

När mallen inte stämmer

När: 2019-10-10 kl. 18:00 - 20:00
Var: Frölunda Kulturhus Stora salen, Valthornsgatan 13
Hitta hit

En föreläsning för dig med barn som inte alltid passar in i samhällets mall.

En del barn har diagnoser som ADHD och inom autismspektrat. En del har ingen diagnos alls men har ändå svårigheter i skola och arbetsliv. Kenth Hedevåg har lång bakgrund som specialpedagog i ett neuropsykiatriskt utredningsteam och som pedagogisk handledare i ett kommunalt stödteam. Han är författare till boken “När mallen inte stämmer”.

 

Föreläsningen tar upp:

  • Hjärnforskning från teori till praktik.
  • Informationssamhällets konsekvenser.
  • Vilka funktioner och förmågor behövs för att klara kunskapsmålen i skolan?
  • Pedagogiska strategier för att kompensera och utveckla dessa funktioner.
  • Exempel på samtalstekniker med visuellt stöd för att öka delaktigheten.
  • Starka reaktioner och utbrott.
  • Problematisk skolfrånvaro.
  • Föräldrarollen. ”Krav eller curling?”

Fri entré, ingen anmälan.

När mallen inte stämmer

När: 2019-10-10 kl. 18:00 - 20:00
Var: Frölunda Kulturhus Stora salen, Valthornsgatan 13

Arrangör:

Hälsoteket i Väster

Arrangör:

Frölunda bibliotek

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.