En lärare förklarar ur en bok för tre elever i ett klassrum.