Ett foto av en uppslagen lärobok, händerna av en elev som bläddrar i en bok och i bakgrunden två elever vid en bänk.