Laddar Evenemang

Mötesplats grundsärskolan

När: 2018-03-14 kl. 15:00 - 17:00
Var: Konferensen på Center för Skolutveckling, Bohusgatan 13 C
Pris:

Inom Göteborg

0kr

Övriga kommuner

200kr

Hitta hit

Hur utmanar vi våra elevers förmågor inom grundsärskolan?

Utifrån inslag kring delaktighet, lärmiljöer, bedömning etcetera reflekterar vi, samtalar i grupper och delger varandra våra tankar och funderingar kring hur vi utmanar våra elever.

Syftet med mötesplatserna är att tillsammans utveckla undervisningen och förmågan att beskriva elevers lärande och utveckling. Innehållet utgår från deltagarnas önskemål och bygger mycket på deltagarnas egna erfarenheter.

Mötesplats grundsärskolan

När: 2018-03-14 kl. 15:00 - 17:00
Var: Konferensen på Center för Skolutveckling, Bohusgatan 13 C

Arrangör:

Marie Olander

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.