Laddar Evenemang

Minskad ojämlikhet – Lärarfortbildning om globala målen för hållbar utveckling

När: 2018-10-15 kl. 08:00 - 17:00
Var: Världskulturmuseet, Södra vägen 54
Hitta hit

Lärarfortbildning om att minska ojämlikheten inom och mellan länder! Lyssna på forskare från Chalmers och Göteborgs universitet och deltag i workshopar med pedagoger från Universeum och Världskulturmuseet.

Nu är det dags för det tionde målet – minska ojämlikheten inom och mellan länder – i serien med fortbildningar om de globala målen för hållbar utveckling för lärare från förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Första delen utgörs av två föreläsningar där forskare från Chalmers och Göteborgs universitet inspirerar och berättar om ett av målen utifrån sin forskning och visar på vilket sätt vetenskapen kan bidra till att uppnå målet. Därefter leder pedagoger från Universeum och Världskulturmuseet workshopar om hur man kan arbeta vidare med målet i skolan. Lärarfortbildningarna om de globala målen utgör en serie med fortbildningar som ges vid två tillfällen per termin. Lärarfortbildningarna gick till final i UNPS vårgala 2018 om globala målen i kategorin bästa partnerskap. Se tidigare och kommande lärarfortbildningar här Vid höstterminens andra tillfälle handlar det om mål 10 Minskad ojämlikhet: Minska ojämlikheten inom och mellan länder.

Minskad ojämlikhet – Lärarfortbildning om globala målen för hållbar utveckling

När: 2018-10-15 kl. 08:00 - 17:00
Var: Världskulturmuseet, Södra vägen 54

Arrangör:

Göteborgs centrum för hållbar utveckling i samarbete med Den Globala Skolan, Universeum och Världskulturmuseet

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.