Laddar Evenemang

Minecraft för stadsutveckling och lärande

När: 2017-05-17 kl. 12:30 - 16:30
Var: Visual Arena Lindholmen Science Park,
Sal/Rum: Visual Arena, Lindholmen Science Park
Hitta hit

Minecraft är ett äventyrsspel och ett byggspel som fokuserar på att låta spelaren utforska, omvandla och interagera med en dynamiskt genererad spelkarta byggt av kubikmeterstora block.

Det finns en rad områden där Minecraft kan användas – inom stadsutveckling, som pedagogiskt verktyg, verktyg för att öka förståelsen och intresset för geologi med mera. Minecraft ger upphov till gränsöverskridande samarbetsformer. Som exempel har flertalet kommuner i Sverige börjat använda spelet som ett komplement för att öka engagemang och dialog inom stadsplanering. Unga kan här engagera sig och involveras, vilket kan öka förståelsen för deras roll som samhällsmedborgare med möjlighet att påverka samhällsutvecklingen.

Välkommen att ta del av olika berättelser, dela erfarenheter och knyta kontakter kring Minecraft!

Minecraft för stadsutveckling och lärande

När: 2017-05-17 kl. 12:30 - 16:30
Var: Visual Arena Lindholmen Science Park,
Sal/Rum: Visual Arena, Lindholmen Science Park

Arrangör:

Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad och Visual Arena, Lindholmen Science Park.

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.