Laddar Evenemang

MIK-dagen – UNESCOs Nya ramverk

När: 2021-12-06 kl. 10:00 - 12:00
Var: Digitalt,
Hitta hit
MIK

Sedan UNESCO 2011 lanserade sitt ramverk för Medie- och informationskunnighet, MIK, har dokumentet legat till grund för mycket av det MIK-arbete som bedrivs i Sverige. Organisationer, myndigheter, skolor, bibliotek och lärosäten har haft en gemensam utgångspunkt för att diskutera MIK.

Nu lanserar UNESCO ett nytt ramverk

Vad är nytt? Hur har UNESCOs arbete med MIK förändrats under dessa 10 år och hur serarbetet ut framåt? Hur arbetas det med MIK i världen, Europa och i Sverige.

 

Alton Grizzle Alton Grizzle är Programme Specialist vid UNESCO i Paris och har lång erfarenhet av UNESCO:s MIK-arbete. Han har deltagit i framtagandet av både det gamla och det nya ramverket. Alton beskriver arbetet med framtagandet av det nya dokumentet och vad som är nytt.

 

 

 

 

Maarit Jaakkola

Maarit Jaakkola, biträdande föreståndare på Nordicom och medförfattare tillramverket. Hon leder även UNESCO:s universitetsnätverk MILID. Maarit beskriver MILIDS arbete, men också MIK-forskningsarbetet och hur det är organiserat på den lokala, svenska, nordiska och internationella nivån.

 

 

 

 

 

Tove De Vries Tove De Vries från Myndigheten för press, radio och tv berättar hur de europeiska myndigheterna samverkar för att dela med sig av sina erfarenheter och metoder för att stoppa den snabba utvecklingen av desinformation och förbättra arbetet med MIK. Tove beskriver även EU:s nya AV-direktiv och vad det kan betyda i en svensk kontext.

 

 

 

 

Martina Wagner Martina Wagner från Statens medieråd och ansvarig fördet nationella nätverket MIK-Sverige, berättar om myndighetens och nätverkets arbete. Inte minst den nyaresursen, MIK-Sveriges kunskapsbank.

 

 

 

 

 

 

Fredrik Holmberg Fredrik Holmberg från Filmpedagogerna Folkets Bio reflekterar avslutningsvis över skillnader mellan UNESCO:s gamla och nya ramverk. Hur andra internationella organisationer arbetar med de framtidskompetenser som alla verkar vara överens om att vi behöver för att utveckla demokratiskt hållbara samhällen.

MIK-dagen – UNESCOs Nya ramverk

När: 2021-12-06 kl. 10:00 - 12:00
Var: Digitalt,

Arrangör:

Filmpedagogerna Folkets bio

Arrangör:

Högskolan i Borås

Arrangör:

Med stöd från Västra Götalandsregionen

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.