Laddar Evenemang

Likvärdighet på fritidshem

När: 2019-04-09 kl. 17:30 - 19:00
Var: Pedagogen Margareta Hvitfeldts auditorium hus C,
Hitta hit

Föreläsningen handlar om ett av samhällets viktigaste mål, nämligen att erbjuda alla elever en likvärdig utbildning. I föreläsningen, som bygger på avhandlingen Fritidshem eller servicehem, belyses hur närmiljön inverkar och får betydelse för fritidshemmens verksamhet och möjligheter att erbjuda en likvärdig utbildning.

Catarina Andishmand är lektor i Barn- och ungdomsvetenskap vid Göteborgs universitet. Hennes forskningsintresse är bland annat likvärdig utbildning i skola och fritidshem med särskilt fokus på barns olika uppväxt- och livsvillkor.

Anmälan
Kostnad per föreläsning och person är 75 kronor för medlemmar i Svenska OMEP:s Göteborgskrets och 150 kronor för ickemedlemmar. Från en organisation kan max 5 personer delta för medlemspris. Ange vilken föreläsning du anmäler dig till och om du är medlem. Betala gärna med faktura, i så fall ange fakturaadressen. Anmäl via mejl till göteborgskretsen: ullgus@icloud.com

Studenter på pedagogen går gratis i mån av plats.

Likvärdighet på fritidshem

När: 2019-04-09 kl. 17:30 - 19:00
Var: Pedagogen Margareta Hvitfeldts auditorium hus C,

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.