Studenter sitter vid runda bord på Pedagogen på foto taget uppifrån.