Laddar Evenemang

Läsa och förstå digitala texter

När: 2022-10-27 kl. 15:30 - 16:30
Var: digital föreläsning,
Hitta hit
Digitalbokhylla

Bild: Malin Eriksson

Att ta del av information eller göra sin röst hörd via digitala texter är självklart idag. Men hur står det till med den digitala läsförståelsen i våra klassrum? Hur kan vi fördjupa den digitala läsförståelsen så att våra elever blir självständiga och kritiska läsare på nätet?

Under hösten 2022 erbjuder Lärarakademin i samarbete med Center för skolutveckling en miniserie av föreläsningar på temat läsning, där stadens SLS-utvecklare delar med sig av kunskap och erfarenheter. Föreläsningarna riktar sig främst till pedagoger i årskurs 7-9.

SLS-utvecklarna Cecilia Lind och Petra Andersson är engagerade högstadielärare och ägnar också en del av sin arbetstid åt att arbeta som språk-, läs- och skrivutvecklare. Föreläsningarna är digitala och det kommer att finnas utrymme för diskussioner och frågor.

Anmälan

Anmäl dig gärna till föreläsningen via ett mejl till Cecilia Lind, med rubrik  “Anmälan till föreläsningen Läsa och förstå digitala texter”, på mejladress cecilia.lind@grundskola.goteborg.se

Delta i föreläsningen via Teamslänk

Du som har Teams-app installerad på din dator/mobil:

Klicka här för att ansluta till mötet

Anslut på webben

Klicka här och ange mötes-ID och lösenord nedan:

Mötes-ID: 356 846 085 168

Lösenord: dRp4np


Kontakt

Cecilia Lind

Petra Andersson

Läsa och förstå digitala texter

När: 2022-10-27 kl. 15:30 - 16:30
Var: digital föreläsning,

Arrangör:

Lärarakademin, Grundskoleförvaltningen

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.