illustration: Tre personer sitter vid ett bord och samtalar.