Ett foto av elever som sitter i ett klassrum och en lärare sitter på huk vid en bänk.