Försättsblad på program med namnet “Lärare ser på scenkonst” – ett samarbete mellan Backa teater och Göteborgs Stad.