Laddar Evenemang

Jag häfdar min plats och jag kräfver min rätt – om litteratur och text i rösträttsrörelsen

När: 2019-05-23 kl. 13:00 - 16:00
Var: Stadsbiblioteket Göteborg, Götaplatsen 3
Sal/Rum: Hörsalen
Hitta hit

Kultur i Väst i samarbete med Stadsbiblioteket i Göteborg, Litteraturbanken och Göteborgskvinnor i rörelse/r, ett KAF-projekt, bjuder in till en inspirations- och fortbildningsdag som kan vara intressant för dig som lärare eller tillhör skolans personal. Programmet går att relatera till innehållet i läroplaner inom ämnena svenska, historia och samhällsvetenskap för respektive skolform.

I år är det 100 år sedan riksdagen fattade beslut om att införa allmän och lika rösträtt i Sverige. Kampen kvinnor hade att föra för att vinna sin rösträtt var lång. Motståndet var stort både bland män och en del kvinnor. För att förändra fördomar och skapa gemenskap använde sig rösträttsrörelsen inte bara av argumentation i tal och skrift utan även av litteratur, sång och musik. Vi ser bakåt och får kunskap om hur det gick till då allt fler grupper erhöll rösträtt.

I Göteborg var Frigga Carlberg ledande inom rösträttsrörelsen och hon använde ofta humorn som vapen. Hon skrev pamfletter, insändare, noveller, romaner och dramatik. Några av hennes pjäser har inte spelats på 100 år. En annan viktig person i rösträttsrörelsen var Selma Lagerlöf. Vi kommer att få höra skådespelare läsa utdrag ur texter av båda författarna. Texterna till de sånger som sjöngs var också ett sätt att nå ut med budskapet. Under dagen kommer vi få höra visartister framföra några av dessa.

Vi ger under dagen tips och råd om hur materialet som finns på Demokrati100 och Litteraturbanken kan användas t.ex. i undervisning samt på museer och bibliotek. Kan du inte gå på dagtid så ger vi en något kortare version av programmet samma kväll 17.30-19.30, läs mer här.

Fortbildningsdagen arrangeras av Kultur i Väst i samarbete med Stadsbiblioteket i Göteborg, Litteraturbanken och Göteborgskvinnor i rörelse/r, ett KAF-projekt.

Anmälan

Fortbildningsdagen är kostnadsfri. Vi bjuder på enklare förfriskning. Sista dag för anmälan är fredag 17 maj.

Program

13.00 – Välkommen!

Karin Kvist Geverts, fil.dr. i historia och projektledare för Demokrati100.se vid Kungliga biblioteket, talar om aktörerna och processen fram till rösträtten beslutades 1918–1921, med fokus på den kvinnliga kampen.

Lena B Nilsson, skådespelare läser ”Några skäl varför kvinnorna icke skola ha politisk rösträtt: monolog av en motståndare” av Frigga Carlberg (1913).

Ingela Ek och Lisbeth Stenberg från Göteborgskvinnor i rörelse/r berättar om Frigga Carlberg och rösträttsrörelsen i Göteborg.

Vissångarna Maud Lindström och Elin Callmer framför Balladen om brödupproret Text: Kent Andersson, musik: Sven-Eric Johanson, 1976

Genom världen, hör det klingar.  Text: Mauritz Sterner, melodi: Till the boys come home  Originaltext: Lena Guilbert Ford, musik: Ivor Novello, 1914

PAUS med förfriskning

Skådespelarna Lena B Nilsson och Fia Adler Sandblad läser pjäsen ”Samma don” av Frigga Carlberg (1913).

Paulina Helgeson från Litteraturbanken.se, presenterar texter med anknytning till rösträtten som nu finns på Litteraturbanken.se.

Fia Adler Sandblad, skådespelare, läser ur Selma Lagerlöfs tal ”Hem och Stat” (1911)

Presentation av material på webbplatsen Demokrati100 och hur det kan användas samt material som finns på KvinnSam, nationellt bibliotek för genusforskning.

Danica Suboticki berättar om sitt arbete som demokratiambassadör i Göteborg.

Vissångarna Maud Lindström och Elin Callmer framför Drinkarflickans död.  Text: Albert M. Johansson, 1890 melodi: Så bister, kall sveper nordanvinden, musik: trad.

Befrielsen är nära Text: Margareta Garpe/Suzanne Osten, Musik: Gunnar Edander, 1974

Gemensam sång: Kvinnornas sång. En översättning av Women´s Battle Song, 1911.

16.00 – Tack för idag!

Jag häfdar min plats och jag kräfver min rätt – om litteratur och text i rösträttsrörelsen

När: 2019-05-23 kl. 13:00 - 16:00
Var: Stadsbiblioteket Göteborg, Götaplatsen 3
Sal/Rum: Hörsalen

Arrangör:

Kultur i Väst

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.