Laddar Evenemang

Informationsmöte om kommande digitaliseringsprogram

När: 2019-10-17 kl. 08:15 - 09:15
Sal/Rum: Förskoleförvaltningen/Grundskoleförvaltningen, vi ses i receptionen på vån 2.
Hitta hit

Vill du veta mer om arbetet med att ta fram ett Digitaliseringsprogram? I så fall är du varmt välkommen till ett informationsmöte där vi i arbetsgruppen berättar om uppdraget, arbetets gång, hur långt vi kommit hittills och plan framåt.

Vi berättar om:

  •  Vad är ett Digitaliseringsprogram? Vad är det inte?
  • Användningsområde och önskad nytta
  • Hur arbetsgången sett ut och vilka som varit involverade
  • Vad vi kommit fram till hittills (prioriteringsområden mm)
  • Tidsplan
  • Hur arbetet med att ta fram handlingsplaner kommer att se ut

I samband med detta inbjuder vi till dialog och respons.

Om programmet

Regeringen beslutade 2017 om en nationell digitaliserings­strategi för skolväsendet, som ska leda till en hög digital kompe­tens hos barn och elever och för att främja kunskapsutveckling och likvärdighet. Därför tar vi nu fram ett digitaliseringsprogram med rikt­ning, fokus och ansvar för oss inom skolan i Göteborgs Stad på uppdrag av Kommunfullmäktige. När digitaliseringsprogrammet är framtaget startar arbetet med att ta fram mer konkreta handlingsplaner. Du kan läsa mer om Digitaliseringsprogrammet i artikeln “Program visar vägen till digital kompetens” i Pedagog Göteborg.

Kontakt

Har du fler frågor om Digitaliseringsprogrammet kan du kontakta Mattias Lindskog, som leder arbetet med att ta fram programmet.
E-post: mattias.lindskog@educ.goteborg.se

Vi ser fram emot att träffa dig!

/Arbetsgruppen

Förskola: Belinda Gyllenstig, Linda Malmsten och Regina Enedahl

Grundskola: Malin Eriksson och Katarina Breidning

Utbildningsförvaltningen: Viktor Tyrberg, Mattias Lindskog och Jens Öberg

Center för skolutveckling: Martin Tallvid och Maria Eriksson

 

Informationsmöte om kommande digitaliseringsprogram

När: 2019-10-17 kl. 08:15 - 09:15
Sal/Rum: Förskoleförvaltningen/Grundskoleförvaltningen, vi ses i receptionen på vån 2.

Arrangör:

Arbetsgruppen för digitaliseringsprogrammet

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.