Laddar Evenemang

Halvdagsutbildning för finsktalande pedagoger

När: 2019-09-12 kl. 13:30 - 17:30
Var: Gustav Adolfs torg 4,
Sal/Rum: Wenngrenska salen
Hitta hit

Är du tvåspråkig pedagog (finska-svenska) i förskola, grundskola eller annan pedagogisk verksamhet? Vill du använda ditt språk i den pedagogiska vardagen och vill träffa andra kollegor i samma situation?

Den 12 september anordnar Göteborgs Stad en fortbildning till regionens finsktalande pedagoger när utbildare och dramapedagog Raija Airaksinen Björklund (Finlandsinstitutet) kommer till Göteborg för att visa bland annat hur dramaövningar kan användas som stöd i språkinlärningen.Utbildningen finansieras av finskt förvaltningsområde.

Syfte och mål

Bidra till professions- och kvalitetsutveckling inom tvåspråkig pedagoggik samt stärka det kollegiala lärandet inom den tvåspråkiga professionen. Målet är även att främja användningen av det finska språket hos pedagoger.

Målgrupp

Tvåspråkiga pedagoger (finska-svenska) i förskola, förskoleklass, grundskola och annan pedagogisk verksamhet i Göteborgsregionen.

Göteborgs Stad är del av finskt förvaltningsområde. Det betyder att sverigefinska barn i kommunen särskilda rättigheter att utveckla sitt språk och sin kultur. Språket är bärare av erfarenhet, kunskap, tradition och kultur. Det gör det till en betydelsefull del av barnets identitetsskapande. Undervisning i nationella minoritetsspråk stärker elevens kulturella identitet och bidrar till språkrevitalisering genom att väcka ett hotat språk till liv.

Mer information och anmälan

E-post: veera.saisa@stadshuset.goteborg.se Tel. 031-368 02 18

Vänligen anmäl deltagande senast den 2/9/2019. Det bjuds på ostfralla och frukt. Meddela även önskemål kring specialkost

Halvdagsutbildning för finsktalande pedagoger

När: 2019-09-12 kl. 13:30 - 17:30
Var: Gustav Adolfs torg 4,
Sal/Rum: Wenngrenska salen

Arrangör:

Stadsledningskontoret, Göteborgs Stad

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.