Laddar Evenemang

Hälsofrämjande skola (för idrottslärare o ledare)

När: 2017-09-20 kl. 18:00 - 19:30
Var: Fridaskolan, Grimboåsen 22B
Hitta hit

Svenska idrottslärarföreningen bjuder in Martin Lossman som föreläsare till  Fridaskolan Göteborgs lokaler. Välkomna både idrottslärare och rektorer som vill jobba för bättra hälsa och inlärning i skolan!

Idag sitter barn ungdomar still mer än någonsin. Detta påverkar hälsan negativt, det vet vi. Men att även inlärningsförmågan påverkas drastiskt av fysisk aktivitet är relativt ny kunskap. Att jobba med pulsträning, aktiva klassrum, “brainbreaks”, att stå upp, rörelse under inlärning, stresshantering, annat ledarskap, ny organisation, aktiv rastverksamhet etc har visat sig vara något de mest effektiva tillvägagångssätten för att öka inlärningen. Och hälsan förstås. Martin Lossman  har arbetat med fysisk aktivitet kopplad till inlärning och hälsa sedan 2009 och nu vill vi gärna visa hur man kan implementera Skolverkets nya riktlinjer på Din skola, i din kommun.
Skolverket;

“Den viktigaste skyddsfaktorn för barn och ungdomar är att klara skolan. Därför är motivation, ett gott skolklimat, tillitsfulla relationer mellan elever och mellan lärare och elever en del av hälsofrämjande skolutveckling. Nyckeln är att sätta det hälsofrämjande arbetet i relation till skolans resultat.”

Hälsofrämjande skola (för idrottslärare o ledare)

När: 2017-09-20 kl. 18:00 - 19:30
Var: Fridaskolan, Grimboåsen 22B

Arrangör:

Svenska idrottslärarföreningen

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.