Laddar Evenemang

Hållbar energi för alla – Lärarfortbildning om globala målen för hållbar utveckling

När: 2018-10-18 kl. 13:00 - 16:30
Var: Universeum, Södra vägen 50
Hitta hit

Lärarfortbildning om hållbar energi för alla! Lyssna på forskare från Chalmers och Göteborgs universitet och deltag i workshopar med pedagoger från Universeum och Världskulturmuseet.

Nu är det dags för det sjunde målet – hållbar energi för alla – i serien med fortbildningar om de globala målen för hållbar utveckling för lärare från förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Första delen utgörs av två föreläsningar där forskare från Chalmers och Göteborgs universitet inspirerar och berättar om ett av målen utifrån sin forskning och visar på vilket sätt vetenskapen kan bidra till att uppnå målet. Därefter leder pedagoger från Universeum och Världskulturmuseet workshopar om hur man kan arbeta vidare med målet i skolan. Lärarfortbildningarna om de globala målen utgör en serie med fortbildningar som ges vid två tillfällen per termin. Lärarfortbildningarna gick till final i UNPS vårgala 2018 om globala målen i kategorin bästa partnerskap. Se tidigare och kommande lärarfortbildningar här Vid höstterminens första tillfälle handlar det om mål 7 Hållbar energi för alla: Säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och modern energi till en överkomlig kostnad.

Anna Elofsson, Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Chalmers 
Anna är doktorand på Fysisk resursteori och undervisar bland annat om framtida hållbara energisystem. Hennes forskning handlar framför allt om långväga resande med flyg med kopplingar till hållbar konsumtion, energi och klimat.

Hannes von Knorring, Gothenburg Research Institute, GRI, Göteborgs universitet 
Hannes forskar om hur energieffektivisering organiseras i sjöfarten. Han har en teknisk bakgrund och arbetar idag vid det tvärvetenskapliga forskningsinstitutet GRI, som har en tyngd i samhällsvetenskap. Idag forskar han framförallt om hur innovation i energi- och miljöprestanda går till när rederier beställer nya fartyg. Hannes kommer att prata om hur man kan röra sig över olika disciplinära gränser, och varför det är viktigt inom energi- och klimatområdet.

Hållbar energi för alla – Lärarfortbildning om globala målen för hållbar utveckling

När: 2018-10-18 kl. 13:00 - 16:30
Var: Universeum, Södra vägen 50

Arrangör:

Göteborgs centrum för hållbar utveckling i samarbete med Den Globala Skolan, Universeum och Världskulturmuseet

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.