Laddar Evenemang

Fredliga och inkluderande samhällen – om globala målen för hållbar utveckling

När: 2018-04-11 kl. 13:00 - 16:30
Var: Världskulturmuseet, Södra vägen 54
Hitta hit

Välkommen till en lärarfortbildning om fredliga, inkluderande samhällen och hållbar utveckling! Lyssna på forskare från Chalmers och Göteborgs universitet och deltag i workshopar med pedagoger från Universeum och Världskulturmuseet.

Nu är det dags för det sextonde målet – Fredliga och inkluderande samhällen – i serien med fortbildningar om de globala målen för hållbar utveckling för lärare från förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Första delen utgörs av två föreläsningar där forskare från Chalmers och Göteborgs universitet inspirerar och berättar om ett av målen utifrån sin forskning och visar på vilket sätt vetenskapen kan bidra till att uppnå målet. Därefter leder pedagoger från Universeum och Världskulturmuseet workshopar om hur man kan arbeta vidare med målet i skolan.

Vid vårterminens andra tillfälle handlar det om mål 16: Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva och inkluderande institutioner med ansvarskrävande på alla nivåer.

Föreläsare:
Claes Andersson, Fysisk resursteori, Chalmers
Claes forskar om samhällens utveckling och organisation utifrån ett komplexitetsteoretiskt perspektiv. Bland annat forskar han om vad som orsakar konflikter i samhällssystem och hur de kan förstås utifrån olika skalor på individnivå, gruppnivå eller för hela befolkningar. Även forskning om så kallade “lömska problem” (wicked problems) i samhället är centrala, det vill säga problem vars lösningar ständigt genererar nya problem, ofta på helt nya ställen, och som blir “kroniska” i samhället.

Niklas Harring, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet
Niklas är statsvetare och forskar bland annat om miljöpolitik och miljöopinion, korruption, samarbete och sociala dilemman. Han ansvarar för den miljöpolitiska inriktningen av Samhällsvetenskapliga miljövetarprogrammet och är också knuten till “Centrum för studier av kollektivt handlande” vid Göteborgs universitet. Att förstå kollektivt handlande är en av vår tids största utmaningar och är helt avgörande om vi ska kunna undvika sociala, miljömässiga och hälsorelaterade problem i framtiden.

Fredliga och inkluderande samhällen – om globala målen för hållbar utveckling

När: 2018-04-11 kl. 13:00 - 16:30
Var: Världskulturmuseet, Södra vägen 54

Arrangör:

Göteborgs centrum för hållbar utveckling i samarbete med Den Globala Skolan, Universeum och Världskulturmuseet

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.