Laddar Evenemang

Förskollärare i en digital praktik

När: 2023-12-05 kl. 15:00 - 16:30
Var: Digitalt via länk,
Hitta hit
Pojke håller en kamera framför sitt ansikte.

Välkommen på en digital föreläsning med Tove Del Gaiso, adjunkt vid Mälardalens universitet. Tove presenterar sin licentiatuppsats som undersöker vad som händer när förskollärare använder digitala teknologier i förskolan och belyser de dilemman, konflikter och frågor som uppstår.

Studien utgår från ett teoretiskt antagande om att materialiteter medskapar de händelser som uppstår i undervisning med digitala teknologier och undersöker även hur detta sker i den aktuella studien. Ett sociomateriellt perspektiv har använts för att utforska materialitet i aktiviteter med digital teknologi.

Studiens data har konstruerats tillsammans med förskollärare i dialogiska samtal som utgår från deras observationer och filmade aktiviteter med barn mellan två och fem år. I resultaten synliggörs fyra dilemman som uppstod för förskollärarna i den digitala förskolepraktiken.

Resultaten visar även att de sammanflätningar som uppstår mellan olika materialiteter som förskollärare, digital teknologi, barn och förståelser av digitala teknologier skapar oväntade händelser i barns undersökande och lek med digitala bilder och digitala böcker.

Alla är välkomna och ingen föranmälan krävs.

Länk för att delta

Zoomlänk: https://gu-se.zoom.us/j/68346471135

Förskollärare i en digital praktik

När: 2023-12-05 kl. 15:00 - 16:30
Var: Digitalt via länk,

Arrangör:

Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Kollegiet för didaktik och barns lärande

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.