Laddar Evenemang

Förskolebarns sexualitet

När: 2018-10-26 kl. 09:00 - 15:00
Var: Tistlarna, Gårdavägen 2
Hitta hit

Kursen fokuserar på det egna förhållningssättet och på hur viktigt vuxnas bemötande av barns sexuella uttryck kan vara. Olika aspekter av sexuell utveckling förankrat i förskolemiljö gås igenom samt kopplas till läroplanen. Utgångspunkten är ett rättighetsperspektiv och medvetenhet om normer som påverkar både barns och vuxnas förståelse för sexualitet.

Ur innehållet:

Vad kan vi vänta oss av barns sexuella utveckling?

Normer och normmedvetenhet

Pedagogens förhållningssätt och kopplingar till läroplanen.

Kursledare är Frida Särén, förskollärare och sexolog, utvecklingsledare, Kunskapscentrum för sexuell hälsa, Västra Götalandsregionen

Förskolebarns sexualitet

När: 2018-10-26 kl. 09:00 - 15:00
Var: Tistlarna, Gårdavägen 2

Arrangör:

Social resursförvaltning

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.