Laddar Evenemang

Forskarskolan CUL – Workshop inför ansökan

När: 19/01 kl. 15:00 - 17:00
Var: Center för skolutveckling, Bohusgatan 13 C
Sal/Rum: Valen
Hitta hit
böcker och äpplen

Nu är det utlysning till forskarskolan CUL, Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning. Senaste datum för ansökan är den 6 februari 2023.

Den 19 januari bjuder vi forskarutbildade lärare på Center för skolutveckling in till ett möte för att hjälpa till med idéer och ansökningsskrivande.

Forskningsfältet utbildningsvetenskap

Utbildningsvetenskap är det forskningsfält inom vilket frågor om lärande, kunskapsbildning och kunskapsprocesser studeras. Forskningsfältets frågor berör främst utbildningssektorn (det vill säga skolväsendet och högskoleväsendet) men kan också gälla pedagogisk verksamhet inom andra samhällsområden.

Fler forskarutbildade i skolsystemet är ett bra sätt att hantera skollagens krav på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Fortfarande är det en liten andel lektorer i svensk för-, grund-, gymnasieskola och vuxenutbildning, med 200 lektorer fördelat på 290 kommuner. I Göteborg är vi en grupp disputerade lärare som gärna ser fler kollegor att samarbeta med. Med en forskarutbildning som pågår samtidigt som arbete i skolan finns det flera värden redan från första dagen.

Att skolhuvudman är med och stöttar sin personal för att stärka vetenskaplig kompetens gynnar verksamhetens kvalitet, det byggs en tät kontakt mellan skola och forskning under lång tid. Skolhuvudmannen kan behålla kompetenta lärare och skolledare under forskarutbildningens åtta år så det blir ett långsiktigt arbete med skolans utvecklingsbehov.

Andra viktiga datum

Den 14 december hålls en första digital informationsträff, och den 17 januari hålls en träff på GU.

Mer information om CUL  och den digitala träffen 14 december på gu.se

Anmälan

För att anmäla dig till workshoppen på Center för skolutveckling den 19 januari, skicka ett mejl till Ingela Bursjöö:

ingela.bursjoo@grundskola.goteborg.se

 

 

 

 

Forskarskolan CUL – Workshop inför ansökan

När: 19/01 kl. 15:00 - 17:00
Var: Center för skolutveckling, Bohusgatan 13 C
Sal/Rum: Valen

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.