Laddar Evenemang

Presentation av Vi är med-paketet

När: 2021-09-01 kl. 14:00 - 16:00
Var: digital föreläsning,
Hitta hit
Piano med noter

Möter du vuxna personer med flerfunktionsnedsättning? Vill du förbättra kommunikation, samspel, aktivitet och delaktighet i kontakten med denna målgrupp? ”Vi är med!” är ett projekt som pågått under 2018-2021 och har drivits av Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Sveriges Arbetsterapeuter, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och DART.

I samband med slutförandet har ett omfattande metodpaket publicerats. Detta material finns nu tillgängligt digitalt och det består av föreläsningar, beskrivningar av metoder som gemensam problemlösning, konkreta verktyg och filmexempel. Du hittar paketet här, på Nka:s hemsida (Nationellt kompetenscentrum för anhöriga) – Vi är med- paketet (anhoriga.se)

Vi på Eldorado vill vid detta tillfälle introducera dig i projektet. Vår målsättning är att du ska få en överblick över materialet och ha lättare att komma igång med användningen.

Det här är en föreläsning som är del av Eldorados utbildningsprogram. Föreläsningen sker digitalt via Teams.

Föreläsare

Berit Larsson & Carina Rådenmark

berit.larsson@funktionsstod.goteborg.se

carina.radenmark@funktionsstod.goteborg.se

Presentation av Vi är med-paketet

När: 2021-09-01 kl. 14:00 - 16:00
Var: digital föreläsning,

Arrangör:

Eldorado

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.