Laddar Evenemang

Digital föreläsning: Rättighetsbaserad förskola: Barns som rättighetsbärare

När: 2021-04-20 kl. 15:00 - 16:30
Hitta hit

Kollegiet för didaktik och barns lärande är en grupp som bjuder in intressanta gäster som kan berätta om sin forskning. Alla evenemang är alltid öppna och utan föranmälan samt riktar sig till alla som på ett eller annat sätt är intresserade av barn och barns lärande. De gemensamma intressena grundas i frågor om barns lärande och hur man kan organisera för detta i samtida informationssamhällen. Framförallt fokuseras hur man kan organisera för barns lärande inom ramen för förskolan som en viss sorts institutionellt system med lek- och temabaserad verksamhet.

Föreläsarna berättar om sin resa från en liten kommunal förskola till ett helt förskoleområde som satsar på att göra barnen till rättighetsbärare. Stor vikt har lagts vid att barnen görs medvetna om vad som står i barnkonventionen. Att varje barn skall förstå sina rättigheter och vad det står för.

Barnrättsarbetet har bland annat har följande effekter i verksamheterna:

  • Medvetna pedagoger som håller fanan högt i vårt arbete med barnkonventionen.
  • Rättighetsbaserad förskola – vårt arbetssätt för att implementera barnkonventionen i den dagliga utbildningen.
  • Arbetar medvetet med olika artiklar utifrån barnens intressen och kunskapsbank.
  • Stort fokus på vårt värdegrundsarbete
  • Rättighetsbaserad förskola finns med som ett fokusområde i vårt kvalitetssäkringssystem
  • Större delen av de äldre barnen vet vad som står i delar av barnkonventionen.
  • Involverar hela familjen i detta viktiga arbete genom barnens projektarbete på förskolan.
  • Stolta pedagoger som verkar för barns rättigheter.
  • Ett förhållningssätt som genomsyrar alla våra verksamheter.
  • Dokumentationer på vårt arbetssätt/förhållningssätt.

Digital föreläsning: Rättighetsbaserad förskola: Barns som rättighetsbärare

När: 2021-04-20 kl. 15:00 - 16:30

Arrangör:

Kollegiet för didaktik och barns lärande

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.