Laddar Evenemang

Digital föreläsning om övervikt och fetma hos barn och ungdomar – förhållningssätt, bemötande och tillväxtkurvor

När: 2021-06-04 kl. 13:00 - 16:30
Var: Digitalt via Teams,
Pris:

Inom Göteborg

0kr

Övriga kommuner

100kr

Hitta hit

Två personer som promenerar och pratar, runt de ikoner på tema återhämtning

Att samtala om övervikt eller fetma hos barn och ungdomar upplevs av många som svårt. Oron över att kränka eller skuldbelägga barnet/ungdomen och föräldrarna är ofta stor.

Denna eftermiddag kommer Jovanna Dahlgren, professor i pediatrisk endokrinologi verksam på obesitasmottagningen samt Therez Fredriksson, specialistsköterska på obesitasmottagningen, prata om sina erfarenheter av att möta barn och ungdomar med övervikt och fetma.

Eftermiddagen kommer att avslutas med en föreläsning med fokus på tillväxtkurvor av professor Otto Westphal, endokrinolog och f.d. överläkare på Barnkliniken på DSBUS i Göteborg. Föreläsningen kommer att genomföras digitalt. Länk kommer att mailas ut några dagar innan.

Målgrupp:

Skolsköterskor och skolläkare

Välkomna till en innehållsrik eftermiddag!

Digital föreläsning om övervikt och fetma hos barn och ungdomar – förhållningssätt, bemötande och tillväxtkurvor

När: 2021-06-04 kl. 13:00 - 16:30
Var: Digitalt via Teams,

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.