Laddar Evenemang

Digital föreläsning: Att arbeta med läsningen när man tror att tåget har gått

När: 2021-01-28 kl. 09:00 - 15:00
Sal/Rum: Webbkonferens
Sista anmälningsdag: 24 januari
Hitta hit

Välkommen till Webbkonferens. Läsutvecklande insatser för elever som har läs- och skrivsvårigheter i grund- och gymnasieskola.

Program

09.00–09.10 Inledning Christina Hellman, ordförande i Svenska Dyslexiföreningen, samt Specialpedagogiska skolmyndighetens representant

09.10–10.10 Flerspråkighet och läs- och skrivsvårigheter Eva-Kristina Salameh

10.10–10.20 Frågor

10.20–10.30 Paus

10.30-11.30 SOL – läs- och skrivträning för äldre elever. Innehåll, organisation och erfarenheter Anders Blomdahl

11.30–11.40 Frågor

11.40–12.30 Lunchrast

12.30-13.30 Ominlärning med Witting metoden Kerstin Hyrefelt

13.30-13.40 Frågor

13.40–13.50 Paus

13.50–14.50 Assisterande verktyg för elever som har läs- och skrivsvårigheter Simon Sjöholm

14.50–15.15 Frågor. Avslutning

Digital föreläsning: Att arbeta med läsningen när man tror att tåget har gått

När: 2021-01-28 kl. 09:00 - 15:00
Sal/Rum: Webbkonferens
Sista anmälningsdag: 24 januari

Arrangör:

Svenska dyslexiföreningen

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.