Flyer med texten: Demokrati, kultur och konstarternas pedagogik