Laddar Evenemang

Bilderboken – språkutveckling och magiska lässtunder

När: 2019-10-15 kl. 00:00
Hitta hit
Två barn som pimpelfiskar på isen.

Illustration: Jessika Berglund. Ur boken Pimpelfiske

Fortbildnings- och inspirationsdag för personal inom förskola och bibliotek, 4 september 2019  

I anslutning till fördelning av Grundbeståndsbidrag och satsningen Läs hjärta förskola anordnas två halva fortbildnings- och inspirationsdagar. Denna inbjudan gäller dag nummer två. Du är varmt välkommen även om du inte hade möjlighet att gå på dag ett.

Dagen riktar sig till alla som jobbar inom förskola och bibliotek i Göteborg och för att så många som möjligt ska kunna delta, möjliggör vi för er att välja att gå antingen förmiddag eller eftermiddag.

4 september 2019 kl. 9-12 eller 13–16

Göteborgs Stadsbibliotek, Hörsalen (vån -1)

Dagen är kostnadsfri men anmälan krävs, sista dag för anmälan är den 27 augusti

 

Program 4 september

09.05 – 09.20 alt. 13.05 – 13.20      Välkommen!

Anna Hansson, barnbibliotekskonsulent Göteborgs stadsbibliotek, och Anna Hedlund, projektledare för Läs♥ förskola hälsar välkomna.

09.10 – 10.10 alt. 13.10 – 14.10 Vikten av nära läsning – att läsa tillsammans

Vad vet vi om kopplingen mellan barns läsande och deras psykiska, sociala och kognitiva utveckling? Henry Ascher, professor, barn- och ungdomsläkare och ledamot i ALMA-juryn, redogör för kunskapsläget idag.

 10.10 – 10.30 alt. 14.10 – 14.30 Fikapaus

 10.30 – 12.00 alt. 14.30 – 16.00 Naturvetenskap och teknik med avstamp i bilderboken ”Pimpelfiske”

Vad kan undervisning i naturvetenskap och teknik i förskolan vara, baserat på förskoledidaktisk forskning?  Utifrån boken ”Pimpelfiske” ges inspirerande exempel.

Anna Backman är CUL-doktorand och forskar om boksamtal i förskola, med särskilt fokus riktat mot naturvetenskap i sammanhang av fiktion i barnlitteratur. Anna arbetar också som lektor med inriktning mot förskola på Center för Skolutveckling i Göteborg stad.

Jessika Berglund, illustratör och författare, berättar om skapandet av boken Pimpelfiske som hon gjort tillsammans med Ann-Helen Lestadius. Hon berättar om att göra någon annans historia till sin och om att gestalta en obekant miljö, samt på vilket sätt fakta fått plats i berättelsen. Om att ta barn på allvar, både barnet i boken och barnen som läser.

 

  Varmt välkomna!

 

För frågor kontakta Anna Hansson, Barnbibliotekskonsulent Stadsbiblioteket :  anna.hansson@kultur.goteborg.se

 

 

 

 

 

Bilderboken – språkutveckling och magiska lässtunder

När: 2019-10-15 kl. 00:00

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.