Laddar Evenemang

Barns delaktighet och inflytande för ett hållbart samhälle

När: 26/01 kl. 09:00 - 16:00
Var: Kjell Härnqvistsalen i Pedagogens Ahus vid Grönsakstorget, Västra Hamngatan 25
Sista anmälningsdag: 1 december
Hitta hit
Barn som siter tillsammans

Barns delaktighet och inflytande ska vara utgångspunkt i förskolans utbildning. Yngre, såväl som äldre barn ska bli lyssnade till och barns behov och intressen ska ligga till grund för hur undervisningen planeras. Lyssnande beskrivs som centralt i ett demokratiarbete, men också hur frågor ställs till barn samt hur barns egna frågor tas tillvara.

När barns delaktighet och inflytande är utgångspunkt så främjas ett hållbart perspektiv på utbildning. Men vad har leken för roll i detta? På nätverkskonferensen kommer ni få lyssna till forskare som på olika sätt lyfter fram/synliggör barns agentskap i lek där delaktighet, inflytande och hållbarhet är centralt. Under eftermiddagen kommer boken ”Den lekande undervisade läraren” att presenteras och det blir också paneldebatt med de lärare som bidragit med kapitel till boken.

Program

  • 9:20 – 10:05 Leken som arena för delaktighet och inflytande, Cecilia Wallerstedt & Pernilla Lagerlöf
  • 10:05 – 10:30 Kaffe
  • 10:30 – 11:15 Barns delaktighet och inflytande i arbetet för hållbarhet, Eva Ärlemalm-Hagsér
  • 11:15 – 12:00 Lika barn leka bäst? Om barns tillhörighet i förskolan – från de yrkesverksammas perspektiv, Eva Johansson
  • 12:00 – 13:00 Lunch
  • 13:00 – 14.30 Bokrelease och paneldebatt: ”Den lekande undervisande läraren”
  • 14:30 – 15:00 Kaffe
  • 15:00 – 16:00 Framåtblickar, Niklas Pramling och Cecilia Wallerstedt

Övrigt

Konferensen är kostnadsfri för nätverkets medlemmar och kostar 500 kr för övriga.

Anmälan är bindande, men du kan överlåta din plats till någon annan. Kaffe och fika ingår. Lunch ingår ej.

Barns delaktighet och inflytande för ett hållbart samhälle

När: 26/01 kl. 09:00 - 16:00
Var: Kjell Härnqvistsalen i Pedagogens Ahus vid Grönsakstorget, Västra Hamngatan 25
Sista anmälningsdag: 1 december

Arrangör:

Göteborgs universitet, institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.