Laddar Evenemang

Barndom, ungdom, kultur och lärande (BUKL)

När: 2019-11-28 kl. 15:00 - 17:00
Var: Gegerfeltska villan, Arkitektgatan 3
Hitta hit

Detta är ett seminarium där forskaren Live Stretmo från Instutitionen för pedagogik, kommunikation och lärande (IPKL), berättar utifrån ett av sina aktuella forskningsprojekt: "Dangerous youngsters or youngsters in danger? Ensamkommande ungdomar i samhällets vård".

Live Stretmo presenterar sin följeforskningsstudie som pågick under 2014 till och med 2016 där hon följt Nacka kommuns arbete med ensamkommande barn. Fokus är dagliglivet vid två HVB-hem och ungdomarna samt personalen som bodde/arbetade där. Vilka relationer som möjliggjordes/omöjliggjordes, tystnader kring mångfalds frågor samt förhandlingar i vardagen analyseras och problematiseras. I samtal och genom observation undersöktes också ”den problematiska ensamkommande pojken” som en diskursiv figur som ständigt konstrueras och reproduceras, men också utmanas och problematiseras inom ramarna för det kommunala mottagandet.

Anmälan

Ingen anmälan behövs då detta är ett öppet seminarium. Vi bjuder också på fika.

Kontakt

Ingrid Henning Loeb (kollegieordförande) och Frida Siekkinen (sekreterare)

Barndom, ungdom, kultur och lärande (BUKL)

När: 2019-11-28 kl. 15:00 - 17:00
Var: Gegerfeltska villan, Arkitektgatan 3

Arrangör:

IPKL

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.