Laddar Evenemang

Att möta elever som utmanar i frågor som rör mänskliga rättigheter

När: 2020-10-08 - 2020-12-23
Hitta hit

Under hösten 2020 erbjuder grundskoleförvaltningen, med stöd av Levande historia Göteborg, möjligheten att delta i ett arbete där lärare under ett antal tillfällen får handledning av en erfaren specialpedagog.

Satsningen riktar sig till skolor där lärarna upplever svårigheter att nå fram till eleverna med kunskaper om vadantisemitisk, antiziganistisk, eller annan diskriminerande propaganda kan leda till. Orsakerna kan vara olika, alltifrån att läraren anser sig har för lite kunskaper eller till att man befinner sig i en miljö där man upplever att det finns risker, för ens egna person, att föra fram åsikter i frågan. Därför är det viktigt att undanröja så många hinder som möjligt oavsett om det handlar om kunskaper, eller annat stöd.

Målet med projektet är att:

  • Vara behjälpliga för lärare som i sin undervisning berör Förintelsen och liknande folkmordsförsök.
  • Erbjuda handledning och vidareutbildning till lärare som möter frågeställningar i sin undervisning, som handlar om mänskliga rättigheter och diskrimineringslagstiftning i allmänhet, men i synnerhet antisemitismen och antiziganismen.
  • Elever ska få djupare kunskaper om motiven och vikten av att hedra mänskliga rättigheter och orsaken till att det på många platser inte sker, samt vilka historiska och nutida konsekvenser detta har.

Mer info (PDF)>>

Kontakt

Om er skola är intresserade av att delta så är ni välkomna att anmäla ert intresse till Anita Molin, samordnare normer och värden, MR-teamet, grundskoleförvaltningen.

E-post: anita.molin@grundskola.goteborg.se

Att möta elever som utmanar i frågor som rör mänskliga rättigheter

När: 2020-10-08 - 2020-12-23

Arrangör:

Göteborgs stad Grundskoleförvaltningen

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.