En lärare förklarar ur en bok för två sittande elever i ett klassrum.